Browsing: Think Quran

AI adalah singkatan perkataan Artificially Intelligent iaitu bermaksusd KECERDASAN BUATAN. Ianya sebuah teknologi pembelajaran mesin. Alat alat mesin dan aplikasi…